Благотворителна програма „Българските добродетели“

През декември 2018 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, водени от стремежа да допринесат за по-доброто бъдеще на България и на регионите, в които развиват бизнес дейност, основаха Благотворителна програма „Българските добродетели“. Това е дългосрочен проект за доброволна подкрепа и реализиране на социално значими каузи с траен резултат в областта на:
  • духовността и опазване на историческата памет
  • образованието
  • изкуството
  • науката
  • създаване на по-развита инфраструктура
  • осигуряване на по-добри условия за живот на хората
  • подпомагане на различни социални дейности
  • опазване на природата и др.
Сред първите дарения по новата програма бе автомобил за нуждите на социалния патронаж и програмата „Топъл обяд“ в община Мирково, дарение за ремонт на манастира „Успение Богородично“ в Елешница, съдействие за дейността и организацията по отбелязването на 150-годишнината на Българска академия на науките, ремонт на общежитие на Съюза на слепите за хора с увредено зрение, подкрепа за грижите за деца в нужда, както и за талантливи деца от района на дейност на дружествата.

През 2020 г., водени от убеждението, че социално отговорните компании трябва да участват в борбата срещу Covid-19 и възможните икономически последствия от пандемията, проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата предложиха на общините в района на дейност да подкрепят с дарения и реализират съвместно социално значими проекти. С пет общини бяха подписани рамкови споразумения – Етрополе, Мирково, Златица, Чавдар и Челопеч. С тях се намира решение на важни проблеми и се осигурява по-добро качество на живот, като се подобряват инфраструктурата, социалната, образователната и околната среда.

През 2022 г. се изпълняват други важни проекти. Сред тях са: създаване на интерактивен кабинет в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, ново осветление и музей в село Мирково, изграждане, разширение и преустройство на пет детски площадки в община Челопеч, ремонт на църкви в община Златица и Чавдар, мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе.

В реализирането на каузите участват основателите на програмата, служителите, а често в дарителски инициативи се включват и членове на нашите семейства.

През 2022 г. Група ГЕОТЕХМИН получи голямата награда Business Honoris Causa на в. „24 часа“ за Благотворителна програма „Българските добродетели“. През 2020 и 2021 г. Геотехмин ООД бе отличена за тази инициатива с годишната награда на Българската минно-геоложка камара.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.