Бизнес направления

Направления

Миннодобивна дейност

Основната мисия на Група ГЕОТЕХМИН в миннодобивната дейност е ефективен и устойчив добив, преработка и обогатяване на метални и неметални суровини и добив на строителни материали при стриктно спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Направления

Строителство и инфраструктура

Строителството е сред приоритетните дейности на ГЕОТЕХМИН. Мисията на дружествата от строителното направление на Група ГЕОТЕХМИН е да строят качествено, ефективно и постоянно да подобряват качеството на живот.

Направления

Търговия

Мисията на Направление „Търговия“ в Група ГЕОТЕХМИН е да осигури необходимите пазарни връзки, инфраструктура, логистика и професионално обслужване, които да гарантират надеждност по цялата верига на доставките и непрекъсваемост на бизнеса.

Направления

Енергия и климат

Група ГЕОТЕХМИН притежава дългогодишен опит и експертиза в реализирането и управлението на проекти и системи, решения и услуги в областта на енергетиката и опазването и възстановяването на околната среда.

Направления

Недвижими имоти и инвестиционни проекти

Група ГЕОТЕХМИН се ориентира към устойчиви инвестиционни проекти за високотехнологични, зелени и енергоефективни сгради, които оказват по-малко въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и гарантират повече комфорт и безопасност на обитателите си.

Направления

Услуги

Мисията на дружествата от Група Геотехмин е да предлагат професионални и висококачествени услуги и иновативни решения за клиентите си, а техни водещи принципи са отговорността и коректността.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.