Сигнали

СИГНАЛИ:

 

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения в Група ГЕОТЕХМИН по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • На електронния адрес на Дирекция „Инспекторат“ – inspectorate@geotechmin.com
  • На адрес: София, ул. „Люлин планина“ № 9, на вниманието на Дирекция „Инспекторат“
За внасяне на сигнал, моля попълнете следната форма:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.