Подобряване на местната инфраструктура и помощ при бедствия

Дружествата от група ГЕОТЕХМИН участват в живота на местните общности с различни инициативи и дарения: помощ и превенция при бедствия, ремонт и възстановяване на улици, саниране на детски градини и училища, изграждане на празнично, архитектурно и информационно осветление.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.