Енергия и климат

Енергео ЕООД

Енергео ЕООД е специализирано в продажба на електрическа енергия за индустриални и търговски клиенти, електроенергийни и инженерни решения и услуги, които обхващат управлението на целия жизнен цикъл на енергийните и индустриални активи; управление, експлоатация и поддръжка на енергийни съоръжения.

Енергео ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна и комбинирана балансираща група за територията на Р България. Компанията присъства на свободния пазар от неговото създаване през 2004 г. Дружеството снабдява индустриални, средни и малки крайни потребители на електрическа енергия, като прилага всички добри практики, основаващи се на прозрачност, предвидимост и устойчивост в партньорските отношения.

Енергео развива дейност по разработване на предпроектни инвестиционни проучвания, последвани от управление на пълната верига на проектиране, изграждане, експлоатация и търговия на ВЕИ, както за нуждите на крайните потребители на ел. енергия, така и за директна продажба и изкупуване. Направлението е ключово в прехода към нисковъглеродна икономика и се превръща в неизменна част от мерките за оптимизация на разходите за електрическа енергия.

ЛИЦЕНЗИИ

  • Решение № ИЗ-Л-382 от 12.08.2021 г. на КЕВР
  • Решение № БП-15-382 от 12.08.2021 г. на КЕВР
  • Решение № Л-382-15 от 02.04.2012 г. на КЕВР
  • Решение № ИЛ –382/03.09.2012 г. на КЕВР
  • Решение № И2Л –382/20.04.2016 г. на КЕВР

В дружеството е внедрена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015.

Управител:
Константин Делисивков
Направление:
Енергия и климат
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.