Услуги

Геогрийнленд ЕООД

Гeогрийнленд ЕООД е създадено през 2015 г. Компанията е специализирана в областта на управление на земеделски активи. Дружеството отдава под наем обработваеми земи, пасища и ливади.

Управител:
Здравко Геров
Направление:
Услуги
Date:
Category:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.