Услуги

ИТР Сървисиз ЕООД

ИТР Сървисиз ЕООД е специализирано дружество, което предлага широк спектър от услуги в сферата на информационните технологии. Екипът на компанията извършва следните дейности: инсталиране, конфигуриране и поддръжка на изчислителни центрове за данни, мрежи за съхранение на данни и свързаните с тях услуги, конфигуриране и поддръжка на съобщителни мрежи и предоставяне на сигурен достъп до Интернет (следващо поколение защитни стени (NGF), решения за откриване/превенция на злонамерени намеси (IPS/IDS), гласови услуги; проектиране, конфигуриране, поддръжка и администриране на информационни системи; разработка и дизайн на уеб сайтове и приложения.

Всеки ден екипът проектира цялостни решения и предлага съвети за решаване на предизвикателства в редица технологични области. ИТР Сървисиз ЕООД осигурява измерима бизнес стойност чрез най-ефективната употреба на технологии и ресурси. Фокусираният, стабилен и иновативен подход произтича от богатия практически опит на служителите на компанията. В резултат на комбинирането му със силните технологични възможности, дружеството е в състояние да разбере изискванията на клиента и да предлага ИТ решения и творчески стратегии в съответствие с визията на бизнеса чрез изграждане или внедряване на висококачествени бизнес решения.

Мисията на ИТР Сървисиз е да подпомага растежа, модернизацията, дигиталната трансформация и непрекъсваемостта на бизнеса на своите клиенти чрез разработване, внедряване и управление на информационни системи и предоставяне на услуги като оптимизация на бизнес процеси; проектиране на иновационни системи за управление на ресурсите; поддръжка на хардуер и софтуер от квалифицирани кадри и отлично обслужване на потребители. Дружеството постига поставените си цели чрез комбинация от експертен анализ, силни технически умения, добри методи за управление на проекти и традиционни ценности.

Ценности:

  • Гъвкавост, за да видим промяната като двигател за подобрение
  • Изграждане на мислене за растеж
  • Сътрудничество, както в екипа, така и с клиентите
  • Посочване на решения, а не проблеми, с истински професионализъм.
Управител:
Петър Йончев
Направление:
Услуги, IT
Date:
Category:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.