По „Български добродетели“ изграждат музей в Мирково

Първа копка на „Музей на археологическа и етнографска експозиция „Мирково – Вчера и Днес“ беше направена на 13 април. Проектът ще се реализира съвместно между община Мирково и дружествата Геотехмин ООДЕлаците-Мед АДГеострой АД и Геотрейдинг АД по Благотворителната програма „Българските добродетели“, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД. Музеят ще бъде с голямо социално значение за местната общност и е израз на последователната социално отговорна политика на Група ГЕОТЕХМИН, насочена към подобряване на качеството на живот на хората и устойчивото развитие на местните общности. Непосредствената близост на сградата на музея до общината ще придаде съвсем нов облик на централната част на Мирково.

На събитието присъстваха кметът на общината – г-жа Цветанка Йотина, председателя на ОБС – Мирково г-н Петър Грохчев, г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД, г-н Стойно Стойнов – директор Обогатителен комплекс на Елаците-Мед АД, Иван Велин от Транс билд – изпълнител на проекта, представители на общинска администрация, на дружества дарители и жители на общината.

Г-жа Йотина приветства всички гости на събитието: „С голямо задоволство споделям, че сме част от това приятно тържество, на което поставяме началото на един нов обект – „Музей на археологическа и етнографска експозиция „Мирково – Вчера и Днес“. Изграждането му ще допринесе за нашето социално и икономическо развитие. Едновременно с това по „Българските добродетели“ в Мирково се изгражда и улично осветление, което също е финансирано от Група ГЕОТЕХМИН.“

Г-жа Йотина разказа, че са проведени археологически разкопки от Нов български университет в няколко части на землището на Мирково и е удостоверено, че 5000 години преди Христа там е имало живот. „Тези артефакти в момента са на съхранение в два музея. След реализирането на проекта, ние ще можем да си ги върнем тук, за да можем да доказваме и да се гордеем с това, че сме наследници на един велик народ, който в годините е устоял и е запазил своята идентичност.“ Тя благодари от името на всички жители на общината на дарителите и изпълнителите и показа на присъстващите как ще изглежда музеят. Първият етап от изграждането ще бъде реализиран през 2022 г. Довършителните дейности ще приключат през 2023 г. Проектът се изгражда със средства по „Българските добродетели, като общината също има финансов принос.“

От името на Геотехмин ООД приветствие поднесе г-н Хамерс. „Това е един от проектите, които подкрепяме по нашата програма „Българските добродетели“ през 2022 година. Както спомена г-жа Йотина, има още два проекта, които са подмяна на уличната осветителна мрежа и изграждане на детска площадка. По този начин ние продължаваме да полагаме усилия, за да подпомагаме местната общност и да подобряваме качеството на живот в района на нашата дейност“, каза г-н Хамерс.

Г-н Стойно Стойнов подчерта, че този проект е поредното доказателство, че Групата ГЕОТЕХМИН продължава партньорството си община Мирково по важни за обществото проекти. „Пожелавам бъдещото развитие на този проект да допринесе за благоденствието на цялата община и за съхраняването на културните и исторически ценности за младото поколение“, каза той.

Иван Велин от фирмата изпълнител каза, че за него и за цялата фирма е голяма чест, че ще изпълняват такъв проект, който ще осигури връзката между миналите, сегашните и бъдещите поколения.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.