Енергия и климат

Група ГЕОТЕХМИН притежава дългогодишен опит и експертиза в реализирането и управлението на проекти и системи, решения и услуги в областта на енергетиката и опазването и възстановяването на околната среда.
Те включват: проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на: електрически системи, мрежи и съоръжения; ВЕИ; енергоефективни системи за външно осветление; провеждане на енергийни и енергоефективни обследвания на сгради и съоръжения, енергиен мениджмънт; договаряне и управление на портфейли електрическа енергия за индустриални енергийни потребители; прогнозиране и управление на потребителски баланси и товари на свободен пазар на електроенергия и др.

Група ГЕОТЕХМИН има дългосрочни ангажименти в областта на развиващия се сектор на енергията в съответствие с политиките на ЕС.

Група ГЕОТЕХМИН управлява собствени проекти за възобновяеми енергийни източници и повишава енергийната ефективност на компаниите си. Дружествата надграждат съществуващото портфолио, като инвестират в нови проекти за устойчива енергия, които са на различни етапи от своето развитие.

Нашите

Компании

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.