Кариери

Кариери

Група ГЕОТЕХМИН
като работодател

В нашата група над 4000 професионалисти работят честно и почтено и допринасят със своя талант, умения и опит за създаване на уникални проекти и решения. Ние се гордеем с експертизата, иновациите и подкрепата, които нашите екипи предлагат на партньори и клиенти. Доказателство за успеха ни са знаковите проекти в историята на Група ГЕОТЕХМИН.
В дружествата ни работят хора със стотици професии в различни бизнес направления: минна индустрия, строителство, търговия, енергия и климат, недвижими имоти и инвестиционни проекти, услуги.
Отговорното ни отношение към всичко, което правим, екипният ни дух и доверие помежду ни са в основата на подкрепящата среда за професионална реализация, в която се развиваме.

Повече от 30 години

нашите дружества от Група ГЕОТЕХМИН предоставят възможности за пълноценно професионално утвърждаване.

Средната продължителност на трудовия стаж

в Група ГЕОТЕХМИН е 14 години, което е само едно от доказателствата за удовлетвореността на нашите служители.

Ние постоянно стимулираме

мотивацията и ангажираността им, подкрепяме и развиваме техния талант.

Кариери

Отговорен работодател:

служители
години средна продължителност на трудовия стаж
средно годишно доброволно текучество на служителите
разнообразни длъжности и експертиза

Кариери

Защо Група ГЕОТЕХМИН

При нас ще откриеш

вдъхновяващи специалисти, които постигат успехи благодарение на високия си професионализъм и работа в екип

Нашите работни площадки

отговарят на изискванията за безопасност. Голяма част от дружествата ни са сертифицирани по стандарт ISO 45001:2018

Ние се грижим за нашите служители

и чрез широка гама от социални придобивки, вземайки предвид спецификата на дейност на дружествата от Група ГЕОТЕХМИН

Ние работим в модерна

и функционална работна среда с отлични условия за труд и почивка

Ние сме коректни работодатели

които гарантират навременно заплащане на труда по банков път при стриктно спазване на българското законодателство

Да работиш в Група ГЕОТЕХМИН

означава да си част от култура, която подкрепя значими каузи на местните общности, и да имаш възможността да се включиш в различни благородни инициативи

Нашите служители...

са ключ към нашия успех

Присъедини се към нас - Група ГЕОТЕХМИН

ако за теб е важно да работиш с иновативни технологии

ако искаш да си част от успешен и подкрепящ екип

ако за теб спазването на законодателството е от водещо значение

ако търсиш възможности за дългосрочна професионална реализация с широк хоризонт

Кариери

Обучение и развитие

Обучение

Ние знаем, че високото ниво на компетентност на нашите служители е от ключово значение за успехите, които постигаме.
За нас е важно нашите служители да разполагат с възможности за достъп до най-съвременните успешни практики и информация, за да могат да ги въвеждат в своята работа.
Затова голяма част от дружествата в Група ГЕОТЕХМИН имат свои програми и планове за обучение и квалификация на служителите си.
Част от тях се реализират съвместно с Център за управление и професионално обучение ЕАД – едно от дружествата в Група ГЕОТЕХМИН. Обученията са с практическа насоченост, като съобразно спецификата на темата те се провеждат присъствено и/или в електронна среда.

Някои от водещите обучения, които Група ГЕОТЕХМИН организира за своите служители, са:

програми за придобиване на правоспособност, поддържане и повишаване на професионалната квалификация за редица професии и специалности в над 12 области

програми за професионалната компетентност в различни бизнес направления – финанси, право, ИСО стандарти, човешки ресурси, ЗБУТ и др.

обучения по промени в нормативната уредба, свързани със здравно осигуряване, човешки ресурси, счетоводни, данъчни и юридически въпроси и др.

обучения за мениджърска компетентност и меки умения

обучения в специфични области като енергийни пазари и енергиен мениджмънт; различни IT направления

Като отговорни и подкрепящи работодатели нашите дружества предоставят възможност на служителите да получат отпуск за обучение и явяване на изпит във ВУЗ.

Развитие

Мотивацията на нашите служители да работят в индустриална група, която освен стабилност, предоставя и широки възможности за лично професионално развитие, е основен механизъм, чрез който съхраняваме нашите екипи.

За нас развитието означава възможност за поемане на сложни задачи и проекти, ново назначение, разширени отговорности. Когато наш колега разгръща своя потенциал, той има възможността да получи предложение за включване в нови проекти в Групата или да бъде повишен в длъжност. Ние ценим нашите лоялни, всеотдайни, коректни и почтени професионалисти и инвестираме в тяхното развитие и удовлетвореност.

Програми

Ние вярваме, че всеки носи у себе си талант, който може да бъде развит.

Затова даваме възможности и подкрепяме ученици и студенти в областите, в които работим чрез нашите: 

Партньорство за дуално обучение

Стажантски програми

Стипендиантска програма

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.