Услуги

Център за управление и професионално обучение ЕАД (ЦУПО ЕАД)

Център за управление и професионално обучение ЕАД (ЦУПО ЕАД) извършва и удостоверява професионални обучения с придобиване на степен на професионална квалификация, обучения по част от професия, както и за придобиване на правоспособност и актуализиране на професионална квалификация, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и на основание Лицензия № 200512253, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.

ЦУПО успешно развива и дейност в сферата на управление на човешките ресурси и консултации по финансови въпроси и бизнес развитие.

ЦУПО е лицензирано за провеждане на курсове за придобиване и повишаване на квалификация и преквалификация по 66 професии и 106 специалности. В стремежа си да постига висока удовлетвореност на клиентите си, ЦУПО използва съвременни технологии, методи и програми. Заедно с това екипът на дружеството непрекъснато актуализира обученията спрямо развитието на индустрията, в която ще се реализира курсистът.

ЦУПО има редица дългосрочни партньорства с държавни и образователни институции за висше и средно образование в България. Сред дългогодишните клиенти на ЦУПО от бизнеса са: Аурубис България АД, Геострой АД, Геотрейдинг АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД, Елаците-Мед АД, Софийска вода АД, София Мед АД, Неохим АД и др.

Дружеството притежава сертификат ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството.

Изпълнителен директор:
Веселина Статева – Тончева
Направление:
Услуги
Date:
Category:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.