Корпоративна социална отговорност

общество

Социално отговорни каузи

Ние от група ГЕОТЕХМИН инициираме и подкрепяме значими социално отговорни каузи, като по този начин допринасяме за подобряване на качеството на живот на хората и устойчивото развитие на обществото.

Част от безвъзмездните ни програми и инициативи за корпоративна социална отговорност са насочени към благоденствието на местните общности в общините, в които нашите фирми развиват дейност.

Нашият доброволен ангажимент включва проекти в сферата на: образование и наука; здравеопазване; инфраструктура; превенция и защита на населението от бедствия; съхранение на българската духовност, култура и изкуство; опазване на историческото наследство и храмово строителство; околна среда; подкрепа за хуманитарни каузи и др.

Общество

Корпоративна социална отговорност

Благотворителна програма „Българските добродетели"
През 2018 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов и ръководителите на четири дружества: Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, основаха Благотворителна програма „Българските добродетели“, водени от стремежа да надградят усилията си в полза на обществото и да допринесат за по-доброто бъдеще на България.

Инициативата се основава на българските и общочовешки добродетели и ценности: родолюбие, честност, човечност, трудолюбие, нравственост, скромност, вяра, справедливост, оптимизъм.

По тази програма, с дарения и доброволен труд на мениджмънта и служители, са реализирани значими проекти, свързани с устойчивостта на социалната, околната среда, образованието, здравеопазването и инфраструктурата в общините

Етрополе

Чавдар

Пирдоп

Мирково

Златица

Челопеч

Общество

Вижте и други наши програми

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.