Недвижими имоти и инвестиционни проекти

В портфолиото на Група ГЕОТЕХМИН са включени административни, търговски, жилищни, многофункционални сгради, хотелски комплекси и др.

Първият собствен инвестиционен проект на Геотехмин ООД, построен от дружеството през 1998 г., е Хотелски комплекс „Глазне“, гр. Банско. Следват изцяло реновираните от Геострой АД Дом на миньора „Св. Иван Рилски“ – с. Мирково  (2006 г.), Комплекс „20-ти април“ – гр. Копривщица (2016 г.), Комплекс „Етрополия“ – гр. Етрополе (2017 г.) и други обекти с обществено и социално значение.

В резултат на дългосрочно планиране и ясно формулирана стратегия за опазване на околната среда и обществото, Група ГЕОТЕХМИН се ориентира към устойчиви инвестиционни проекти за високотехнологични, зелени и енергоефективни сгради, които оказват по-малко въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и гарантират повече комфорт и безопасност на обитателите си.
През 2021 г. влезе в експлоатация Многофункционален комплекс ProAuto на Околовръстен път близо до  с. Кривина,  сертифициран по BREEAM – 2013 с оценка Very Good, който е дом на компанията-инвеститор Геотрейдинг АД и още четири дружества от Група ГЕОТЕХМИНГеоохрана ЕООД, Енергео ЕООД, Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД и ITR сървисиз ЕООД.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.