ДРУЖЕСТВА
СЛУЖИТЕЛИ
БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ
ЛОКАЦИИ
РЕАЛИЗИРАНИ ЗНАЧИМИ ПРОЕКТА
ПАРТНЬОРСТВА С МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ
Начало

Група ГЕОТЕХМИН

Геотехмин ООД е една от водещите български компании и основното дружество в Групата фирми ГЕОТЕХМИН, което координира и контролира дейностите на над 20 дружества в различни бизнес сектори: миннодобивна дейност, строителство и инфраструктура, търговия, енергия и климат, недвижими имоти и инвестиционни проекти, услуги.

Нашата цел е да създаваме стойност за всички заинтересовани страни, като проучваме, добиваме, произвеждаме, проектираме, строим, доставяме качествени стоки и услуги.

Нашите основни предимства са: доказан опит в изпълнението на проекти в партньорство с водещи български и чуждестранни компании и инвеститори, професионализъм, значителни ресурси, изграждане на доверие в отношенията, отговорно отношение към околната среда и обществото.

История на успеха

Повече от 30 години Група ГЕОТЕХМИН развива отговорен бизнес и създава добавена стойност за своите партньори и обществото. Научете за нашите ключови етапи от историята ни.

Бъдете информирани за дейността ни

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.