Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Повече от 30 години работим отговорно и допринасяме за устойчивото развитие

Повече от 30 години нашите дружества работят отговорно и имат важна роля в реализирането на каузата за устойчиво развитие и проспериращо общество.

Нашият бизнес модел е насочен към създаване на добавена стойност за всички заинтересовани страни. За нас устойчивото развитие е растеж - за нашите компании и за нашите служители, клиенти, партньори и обществото.

Устойчиво развитие

Добри
практики

Устойчивите бизнес политики и практики са неразделна част от стратегията на дружествата от Група ГЕОТЕХМИН. Развитието на дигитализацията и технологичните иновации е стратегическа цел от създаването на Геотехмин ООД през 1990 г. Реализираните проекти в областта на модернизацията на производството и постоянното развитие на методите и технологиите във всички направления на нашия бизнес подобряват ефективността, условията за здраве и безопасност и намаляват въздействието върху околната среда. Нашите дружества стриктно спазват нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия при работа и опазване на околната среда в своята дейност. Ние развиваме и надграждаме нашите екологични проекти и инвестираме в собствени проекти за чиста възобновяема енергия и зелени сгради, както и в доброволни инициативи. Създадените условия за труд, инвестициите в образование, здравеопазване и социалните придобивки са израз на грижата за благосъстоянието на нашите служители. С нашите дарителски програми и инициативи за корпоративна социална отговорност  ние подобряваме качеството на живот в региона на нашата дейност. Допринасяме за осъществяването и на други социално значими каузи за хората и обществото.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.