ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Чавдар с нови придобивки по програма „Българските добродетели“

Оборудвана компютърна зала, нов кабинет за приобщаващо образование и ремонтирано фоайе са трите проекта, реализирани в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чавдар, по Благотворителната програма „Българските добродетели”. Те бяха представени на официално събитие на 24 май в присъствието на кмета г-н Григор Даулов, директора на училището г-жа Мария Дурчева, представители на дарителите Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД, и други гости.

Компютърната зала разполага с 15 лаптопа и за всеки ученик е предвидено самостоятелно място. Идеята за създаването на кабинет по приобщаващо образование е на училищния психолог г-жа Неделина Найденова. Нейната цел е да се открият силните страни на всяко едно дете, което да спомогне децата да се развиват още по-добре и да станат добри граждани.

„Още веднъж показахме успешно, че община и бизнес могат много добре да работят заедно!“, каза кметът Григор Даулов по време на събитието.

По програмата „Българските добродетели” „Геотехмин” ООД, „Елаците-Мед” АД, „Геотрейдинг” АД и „Геострой” АД подписаха споразумения за финансиране на важни дейности с пет общини – Чавдар, Челопеч, Мирково, Етрополе и Златица. Във всяка община местните власти предлагат за финансиране социално значими проекти, които са от жизненоважно значение за населението. Общинският съвет в община Чавдар предложи проекти в сферата на образованието, инфраструктурата и здравеопазването, които да бъдат подкрепени от четирите дружества, участващи в тази инициатива.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.