Строителство и инфраструктура

Улично осветление ЕАД

Улично осветление ЕАД е най-голямата специализирана фирма за изграждане, експлоатация и поддръжка на външно изкуствено осветление в България. Дружеството е правоприемник на единствената общинска специализирана структура за експлоатация, поддръжка и управление на уличното осветление на територията на София и прилежащите към Столична община райони. От 2007 г. е в Група ГЕОТЕХМИН.

Улично осветление извършва следните дейности:

  • проектиране
  • изграждане
  • управление
  • експлоатация
  • поддръжка
  • диагностика
  • инженеринг на електрически мрежи, системи за автоматизация, наблюдение, контрол и управление, енергоефективни системи за външно, вътрешно, тунелно, архитектурно-художествено, сигнално, рекламно-информационно, изкуствено енергоефективно осветление и др.

Улично осветление разполага с екипи от висококвалифицирани специалисти, специализирани машини и автотранспорт, мобилна лаборатория за откриване на кабелни повреди, машина за безизкопно полагане на тръби и друга съвременна техника и механизация. Аварийни екипи реагират на сигнали денонощно, като отстраняват повреди и аварии по мрежата на улично осветление качествено и професионално. Екипите се координират от собствен диспечерски център, работещ 24/7, включен в националната система 112.

Компанията експлоатира, поддържа и управлява уличното осветление на територията на 11 административни района на Столична община. Улично осветление инвестира в повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за електроенергия на системи за външно изкуствено осветление в седем общини в България. От 2015 г. до момента дружеството реализира и изпълнява ЕСКО договори (с гарантиран резултат) на общините Сапарева баня, Неделино, Девня и договори за въвеждане на енергоефективни мерки и гаранционна поддръжка на публичното осветление на градовете Плевен, Ямбол, Елин Пелин и 22 зони на Бургас. ЕСКО договорите водят до намаляване на разходите за електрическа енергия. По този начин Улично осветление допринася за постигането на дългосрочните цели на ЕС и на България в областта на енергетиката и климата за икономика с ниски нива на емисии.

Компанията е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя и притежава първа категория на I, II, III и V група строежи.

Поддържа и развива системите за управление ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Изпълнителен директор:
Ангел Терзиев
Направление:
Строителство и инфраструктура
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.