Група Геотехмин подкрепи проекти на община Мирково по Благотворителна програма „Българските добродетели“

Група ГЕОТЕХМИН подкрепи три проекта в община Мирково по силата на подписаното рамково споразумение с кмета г-жа Цветанка Йотина на 18 ноември 2020 г. Съгласно документа дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД подпомагат общината за реализирането на значими за местното население проекти в района на тяхната дейност. Инициативата на Група ГЕОТЕХМИН е свързана с възможните икономически последствия от пандемията от Covid-19.

Първото от даренията бе за закупуване и доставка на сметосъбираща машина за нуждите на община Мирково. Тя е с двигател Евро 6 и отговаря на всички европейски изисквания за такъв вид механизация. С пускането в експлоатация на новата машина беше спряно използването на предишната, която често се разваляше и това водеше до нарушаване на процеса на сметосъбиране в общината.

Вторият подкрепен проект на община Мирково бе за подмяна на уличното осветление в село Бенковски. В навечерието на коледните празници неговите улици бяха осветени от 120 нови LED осветителни тела. По този начин е осигурена по-висока енергийна ефективност.

Група ГЕОТЕХМИН подпомогна и проект за рекултивация на депото за битови отпадъци в Смолско.

Съгласно рамковото споразумение, основателите на Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, ще продължат да подпомагат и други значими проекти и каузи за местното население.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.