Енергия и климат

ВЕЦ Черешовица ЕООД

ВЕЦ Черешовица ЕООД е специализирано в областта на изграждането и експлоатацията на електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници.

Дружеството притежава и експлоатира МВЕЦ „Черешовица” с инсталирана мощност 550 kW в землището на гр. Етрополе. Годишното производство на електроенергия е около 2 млн. kWh.

Водноелектрическата централа е част от енергийната система на България и от зелените инвестиции в региона.

Управител:
Владислав Цветков
Направление:
Енергия и климат
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.