Проф. дтн инж. Цоло Вутов дари кола за социални нужди на община Мирково

На 27 май 2019 г., София, проф. дтн инж. Цоло Вутов дари кола за социални нужди на община Мирково. С нея ще се осигуряват доставки на храна по домовете за възрастни и нуждаещи се хора в рамките на общинските проекти „Осигуряване на топъл обяд в община Мирково“ и „Домашен социален патронаж“.

На специално събитие кметът на община Мирково г-жа Цветанка Йотина връчи на проф. Вутов благодарствено писмо от  името на всички жители на община Мирково. Тя благодари и за предишните дарения, сред които санирането на детската градина в Мирково и много други. „Вашата подкрепа днес е принос за повишаване на ефективността и качеството на социалните услуги в общината“, се казва в писмото, подпечатано в знак на изключително уважение със „златния“ печат на община Мирково като уникално селище с историческо и културно наследство. Той се полага и под документи за развитие на инфраструктурата и социални проекти.

“Искрено се вълнувам… Имам голям ангажимент към община Мирково.  Това дарение е направено със съзнанието да бъдат подпомогнати възрастните хора, в това число тези, които са работили в Елаците-Мед и група ГЕОТЕХМИН. Това е началото на тази наша нова благотворителна програма, насочена към подпомагане на обществено значими и социални каузи“ – каза проф. Вутов.

В събитието участваха също инж. Драгомир Драганов, д-р инж. Владимир Вутов, д-р Иван Вутов, г-н Доминик Хамерс и г-жа Кети Кирова.

Дарението е в рамките на новата благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена на 12.12.2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и подкрепена от дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Създателите на програмата са обединени от стремежа да допринасят за обществено значими и социални каузи, за да помогнат за по-доброто бъдеще на България и на регионите, в които осъществяват бизнес дейност.  

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.