Нашите хора

нашите хора

За да осигурим устойчив растеж на нашия бизнес, ние постоянно инвестираме и в благосъстоянието на нашите служители

От създаването на основното дружество Геотехмин ООД в нашата група съществува толерантна бизнес среда, в която всички са равноправни, без значение от пол, възраст, етническа принадлежност и др.

В нашите дружества работят екипи от професионалисти, които формират подкрепяща среда както за реализиране на отделните задачи и проекти, така и за обогатяване и израстване на работещите от една позиция на друга в същата компания или друга от Група ГЕОТЕХМИН.

Ние насърчаваме ученето през целия живот

Ние осигуряваме възможности на всички наши служители за професионално усъвършенстване, повишаване на квалификацията и обмяна на опит

Ние имаме утвърдена политика

за материално стимулиране на нашите служители, като се отчита индивидуалният им принос.

Инвестираме в...

Безопасна работна среда

Превантивни мерки за здравето

Висококачествено здравеопазване за нашите екипи

Осигуряваме за сметка
на компаниите:

Безплатни профилактични прегледи

Допълнително здравно застраховане - пакет „Лукс“

Социални придобивки
в нашите дружества:

Ваучери/ средства за храна

Служебен транспорт / средства за транспорт

Подкрепа за официални и/или професионални празници, раждане на дете и др.

Помощ за служители в нужда

Ние организираме...

празници и конкурси за децата от Група ГЕОТЕХМИН, спортни състезания и тиймбилдинги. Не забравяме и нашите пенсионери, защото ценим техния принос за устойчивия растеж на компаниите ни.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.