Завърши втори значим проект на Група Геотехмин в Етрополе – ремонт на покрива на общинска болница

С тържествен водосвет за здраве и благоденствие бе отбелязано приключването на ремонтните дейности на покрива МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе. На събитието присъстваха кметът на общината Димитър Димитров, зам.- кметът Станка Димитрова, д-р Галя Василева, управител на болницата, представители на дарителите – Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед, лекари, медицински сестри и др.

Ремонтът на болницата е вторият социално значим проект, реализиран по Благотворителната програма „Българските добродетели“ със средства на  четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООДЕлаците-Мед АДГеострой АД и Геотрейдинг АД.

Болницата в Етрополе е общинско лечебно заведение с голямо обществено значение. В нея се обслужва, диагностицира и лекува населението на общината, както и пациенти от други райони – Ботевград, Правец, Златица, Ябланица, Тетевен. Персоналът ѝ е с доказан професионализъм и утвърден авторитет.

Благотворителната програма „Българските добродетели“ е основана от управителя на Геотехмин проф. дтн инж. Цоло Вутов. През 2020 г. по негова инициатива бяха подписани споразумения за подпомагане на социално значими проекти в пет общини заради очакваните последствия от пандемията от Covid-19.

На събитието д-р Галя Василева, управител на болницата, удостои проф. Цоло Вутов с Почетна грамота за проявените добросърдечност и благородство и връчи сертификати за направените дарения на четирите дружества.

В приветственото си слово д-р Василева сподели: „Благодаря на всички фирми от голямото семейство на Група ГЕОТЕХМИН за поредния благороден жест за ремонта на покрива на болницата. Всички ние знаем, че покривът на болницата не е ремонтиран основно от пускането ѝ в експлоатация.“ И допълни: „Дълбоко сме признателни и за изключителната подкрепа, особено в условията на епидемичната обстановка през 2020 г., когато здравната система бе изправена пред сериозни предизвикателства, ние получихме дарение на медицинско оборудване от Група ГЕОТЕХМИН. Благодаря за протегнатата ръка на проф. Вутов, на инж. Драганов, както и на д-р инж. Владимир Вутов, изпълнителен директор на Геострой и д-р инж. Иван Вутов, председател на СД на Геотрейдинг“.

Кметът г-н Димитър Димитров, благодари на четирите компании от Група ГЕОТЕХМИН и на управителя проф. дтн инж. Цоло Вутов за подкрепата, която оказват на община Етрополе и сподели: „Това е второто ни събиране в рамките на един месец, което е показателно, че споразумението за партньорство, което сме подписали, е жизнено и предвидените проекти се реализират. Ремонтът на покрива на болницата е още една значителна инвестиция. ОбС – Етрополе подкрепи споразумението, ние благодарим за помощта и ще насочим съвместните ни усилия в бъдеще основно в здравеопазването и образованието.“ Г-н Димитров, благодари и на д-р Василева за доброто управление на болницата и припомни, че само допреди няколко години, лечебното заведение е имало задължения, но в момента всички те са покрити. „Това показва, че болницата се ръководи в правилна посока и се развива устойчиво“ – каза кметът на община Етрополе.

„Този проект е реализиран с грижа към местното население, сред което има и служители на Група ГЕОТЕХМИН. Дарението за ремонта на болницата е продължение на политиката на Групата за реализиране на проекти в областта на корпоративната социална отговорност, с които лично е ангажиран управителят на Геотехмин проф. дтн Цоло Вутов – каза Доминик Хамерс. И допълни: – Ремонтът на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе“ за нас беше важен социален проект, защото всички ние сме свидетели как лекари и медицински сестри се борят, за да защитят здравето на хората и да се справят с настъпилата пандемия. Подобряването на условията в болницата е важно както за медицинските специалисти, така и за всички пациенти, които идват тук да търсят лекарска помощ“.  Г-н Хамерс подчерта приноса на общината и благодари на кмета г-н Димитров за инициативността и добрата съвместна работа.

В началото на годината бе завършен друг важен проект по програма „Българските добродетели“ за Етрополе – ремонт в СУ „Христо Ясенов“, като с това се осигуриха много добри условия за провеждане на учебно–възпитателния процес.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.