Енергия и климат

Чива ЕООД

ЧИВА ЕООД е специализирано в производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Дружеството е част от Група ГЕОТЕХМИН от 2018 г.

ЧИВА притежава и експлоатира МВЕЦ „Малък Искър“, изграден на река Малък Искър в землището на град Етрополе. Инсталираната мощност на централата е 540 kW. Годишното производство на електроенергия е около 2 млн. kWh.

Централата е част от енергийната система на България и от зелените инвестиции в региона.

Управител:
Владислав Цветков
Направление:
Енергия и климат
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.