Услуги

Геоохрана ЕООД

Геоохрана ЕООД е дружество с 25-годишна история, специализирано в предлагането на висококачествени услуги и комплексни решения за охрана и сигурност. Основната мисия на Геоохрана е да осигурява сигурност и безопасност на клиентите си посредством индивидуален подход, като се прилагат многоспектърни и ефективни решения, изцяло съобразени с нуждите на клиента. Компанията осъществява дейността си при пълна дискретност, честност и лоялност.

Геоохрана развива дейност в следните направления:

Физическа охрана:

 • Лична охрана на физически лица
 • Охрана на имуществото на физически и юридически лица
 • Сигнално-охранителна дейност
 • Охрана на обекти – недвижимо имущество
 • Консултации в областта на сигурността и оценка на риска

Цялостен инженеринг на системи за сигурност:

 • Алармени системи
 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестяване и пожарогасене
 • Контрол на достъп
 • Системи за детекция на вода и газ
 • Системи за периметрова охрана
 • Комуникационни системи
 • СОТ.

За 25 години Геоохрана натрупа значителен опит в осъществяването на физическа охрана на обекти с различен статут: промишлени предприятия; обекти от критичната инфраструктура на България; офис сгради; многофункционални комплекси; жилищни комплекси; строителни обекти: автомагистрали, пътища, метростанции, жилищни сгради и др.

ЛИЦЕНЗИ

 • Лиценз № 29/16.04.2004 и Лиценз № З/02-125/22.11.2018 г., издадени от Главна дирекция „Национална полиция“, въз основа на които дружеството има право да извършва дейност по лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица, сигнално-охранителна дейност и охрана на обекти – недвижимо имущество, на територията на цялата страна. Лицензите са безсрочни.
 • Разрешение № 916/28.05.2018 г., издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи на територията на Република България. Разрешението е безсрочно.
 • Разрешение № 237/21.06.2019 г., издадено от Комисия за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR.

В Геоохрана е въведена Интегрирана система на управление – ISO 9001:2015 (качество), ISO 18788:2015 (управление на частни дейности за сигурност) и ISO 45001:2018 (здраве и безопасност при работа).

Управител:
Васил Миладинов
Направление:
Услуги, охрана и сигурност
Date:
Category:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.