Миннодобивна дейност

Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД

Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД e компания с над 23-годишна история и опит в консултантските услуги, проектирането и извършването на пробивно-взривни работи, при спазването на всички изисквания за безопасност на труда и опазване на околната среда.

Компанията извършва и оценка на взривосеизмично въздействие от провеждането на взривни работи, определяне на зърнометричния състав на взривената или натрошена скална маса с помощта на специализиран софтуер; измерване на скорост на детонация на взривни вещества в реални производствени условия с апаратура на канадската компания MREL.

Експлозивпрогрес – ГТМ развива успешно и търговска дейност, която включва продажба на взривни вещества и средства за взривяване. Дружеството е изключителен дистрибутор за България на произвежданите във взривната фабрика „Елаците“ водоустойчиви емулсионни взривни вещества.

Екипът на дружеството е съставен от висококвалифицирани и опитни минни инженери с проектантска правоспособност първа степен.

Дружеството има над 200 реализирани проекта за пробивно-взривни работи и оценка на сеизмичното въздействие.

Експлозивпрогрес – ГТМ е сертифицирано по ISO 9001:2015.

 

Управител:
Иво Маринов
Направление:
Миннодобивна дейност
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.