Търговия

Мисията на Направление „Търговия“ в Група ГЕОТЕХМИН е да осигури необходимите пазарни връзки, инфраструктура, логистика и професионално обслужване, които да гарантират надеждност по цялата верига на доставките и непрекъсваемост на бизнеса.

През 2005 г. е основана компанията Геотрейдинг АД, която днес осъществява голяма част от търговската дейност в Група ГЕОТЕХМИН – представителство на чуждестранни производители; продажби и доставки на минна и строителна механизация и оборудване; горива, гуми и смазочни продукти; резервни части и консумативи, необходими предимно за миннодобивната индустрия и строителството.

Основен приоритет в търговията е оптималното съотношение между качество, цена и срок на доставка. Професионалният ни и отговорен търговски екип се стреми да оптимизира веригите за доставки и конфигурира бизнеса си според променящите се пазарни условия и нуждите на своите клиенти.

Нашите

Компании

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.