Строителство и инфраструктура

Трансремонтстрой ЕАД

Трансремонтстрой ЕАД е специализирано в изработката, доставката и монтажа на метални конструкции, нестандартно оборудване и елементи за производствени и инфраструктурни обекти. Компанията има 95-годишeн опит в строителството и ремонта на подземни и надземни релсови пътища и в производството, монтажа и ремонта на съоръжения и резервни части за трамвайната инфраструктура на София.

Компанията е част от групата фирми ГЕОТЕХМИН от 2007 г. и оттогава е участвала в изграждането на над 100 обекта.

Услуги

  • Изграждане и ремонт на трамвайни и релсови пътища
  • Производство и монтаж на метални конструкции
  • Производство на арматурни заготовки
  • Механообработка – заваръчни, стругови, шлосерски и фрезови операции
  • Ремонт и възстановяване на кофи и кошове на всякакви марки багери и самосвали.

Трансремонтстрой извършва още отдаване на кофражни елементи под наем; събиране, съхраняване, преработка и предаване за последващо третиране на черни и цветни метали; услуги с тежка строителна техника; автотранспортни и товаро-разтоварни услуги на едрогабаритни товари.

Трансремонтстрой поддържа интегрирана система за управление, която включва ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя в групи І, ІІ, ІV и V за изпълнение на строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, строежи от транспортната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура. Компанията притежава и следните сертификати и лицензи:

  • Лиценз за извършване на превоз на товари на територията на България.
  • Европейски сертификат в съответствие с БДС EN 1090- 1:2009 +A1:2012; БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA2013 и във връзка с 1090-2:2008 +A1:2011 „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави“, БДС EN 40-5:2002 (в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г., отнасящ се за строителен продукт „Стоманени стълбове за осветление“).
  • Сертификат за съответствие на производствения контрол за конструктивни стоманени елементи и комплекти от тях.
  • Лиценз за търговия със скрап от черни и цветни метали – №12-ДО-1242-01 от 12.05.2020 г.
Изпълнителен директор:
Юлиана Мерджанова
Направление:
Строителство и инфраструктура
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.