Група Геотехмин ремонтира СУ „Христо Ясенов“ в Етрополе по Благотворителна програма „Българските добродетели“

Група ГЕОТЕХМИН реализира първия си проект в Етрополе по Благотворителната програма „Българските добродетели“ – ремонт на СУ „Христо Ясенов“. През август дружествата от групата предложиха подкрепа на пет общини, сред които и Етрополе, за реализиране на жизненоважни за местното население проекти във връзка с очакваните последствия от пандемията от Covid-19. Два месеца по-късно беше подписано рамково споразумение между общината и дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Ремонтът на училището бе определен като един от проектите от първостепенна важност. Другият е за ремонт на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“.

СУ „Христо Ясенов“ в Етрополе е най-голямото по сграден фонд в Софийска област и трето по брой ученици. Съгласно проекта парната инсталация в училището е ремонтирана и вече за отопление се използва газ, а не нафта. Инсталацията е направена на съвременен принцип и се постига желаната температура във всички помещения. Поставени са нови радиатори с термовинтили – също енергийно ефективно решение. Изградена е и парна инсталация в сградата на общежитието, в което  живеят възпитаници от Футболна академия „Христо Стоичков“. Момчетата също учат в СУ „Христо Ясенов“. Досега там за отопление се е използвало електричество. Благодарение на ремонтираната парна инсталация е решен и проблемът с отоплението на басейна, който е затворен преди 5 г. Сега има и хидро- и топлоизолация и са инсталирани 4 влагоуловители. Във физкултурния салон е подменена подовата настилка дъбова, направени са и други подобрения.

Ремонтът бе осветен през февруари с тържествен водосвет за здраве от ставрафорен иконом Емил Якимов от Етрополския манастир „Св. Троица“. Г-жа Мила Манчева – директор на СУ „Христо Ясенов“, каза, че проектът е изпълнен качествено и че ремонтът е направен съгласно строг график.

„Изключително съм благодарна на управителя на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов. Един човек, който не е ангажиран пряко с образованието, но подобри условията на децата и учителите. Това трябва да се знае, защото съм сигурна, че в България има много хора, които могат да го направят и трябва да обърнат погледа си към образованието“, каза г-жа Мила Манчева.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.