Миннодобивна дейност

Геотехмин Сървисиз ЕООД

Геотехмин Сървисиз ЕООД е компания, предоставяща консултации и управление в областта на миннодобивната индустрия. Дружеството е ценен партньор, който предлага широк спектър от услуги, които обхващат целия жизнен цикъл на минните проекти – от проучване през разработване до дейностите по закриване на мини.

Геотехмин Сървисиз осигурява екипи от специалисти с необходимата експертиза и международен опит за подкрепа на клиентите на всички етапи в миннодобивната дейност. Сред партньорите на Геотехмин Сървисиз са редица международни компании.

Услуги

Геотехмин Сървисиз предлага съвети и решения в областта на:

  • предпроектни проучвания, икономически и пазарни оценки
  • геоложки и геотехнически проучвания; оценка на ресурси и запаси
  • минно проектиране и планиране
  • добив и първична преработка
  • дигитална трансформация
  • минен инженеринг
  • управление на води, съоръжения за минни отпадъци и други аспекти на околната среда и др.

 

Управител:
Станислав Делчев
Направление:
Миннодобивна дейност - консултантски услуги
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.