Дуално обучение

Партньорство за дуално обучение

Стажантски програми

Стипендиантска програма

образование

Партньорство за дуално обучение

Като част от нашата последователна политика за развитие на човешките ресурси и корпоративна социална отговорност ние постоянно инвестираме в професионалното ориентиране на младите хора в регионите на нашата дейност.

Чрез дългосрочно партньорство с:

Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг помагат за практическото обучение на учениците и бъдещата им кариера.

В Професионална гимназия Златица, град Златица, младежите се обучават в специалности:

„Електрообзавеждане на производството“

„Автотранспортна техника“

„Машини и съоръжения за заваряване“

В Професионална гимназия „Тодор Пеев“ учениците са се насочили към:

„Електрически инсталации“

„Пътностроителна техника“

При показани умения, желание за работа и отговорност, преминалите дуално обучение в дружествата от Група ГЕОТЕХМИН, имат възможност за назначаване на постоянен трудов договор и кариерно развитие.

Партньорство за дуално обучение

Стажантски програми

Стипендиантска програма

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.