Инициатива „Ябълка за здраве“

„Ябълка за здраве“ е инициатива на Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД, насочена към засаждане на ябълкови фиданки и здравословен начин на живот на младите хора в общини, в които дружествата развиват дейност. Реализира се за първи път през 2014 – 2015 г. върху училищни терени, в които от 30 години няма ябълкови насаждения. Представители на двете дружества участваха като лектори и дариха ябълки и листовки за здравословно хранене на учениците от училищата партньори.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.