Програма „Култура и национална идентичност“

От 2012 г. дружествата Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД организират инициативи, насочени към духовното израстване и съхраняване на националното самосъзнание на младите хора в общините, в които дружествата осъществяват дейност. Нашите кампании се осъществяват с фирмени средства и труд на служители.
Всяка година Геотехмин и Елаците-Мед инвестират в устойчиво образование и правят дарения на книги от световната и българската класика за над 30 училища и читалища в общините Етрополе, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Антон. Дарения получава и библиотеката на софийското Читалище „Светлина 1921“ – дългогодишен партньор на Геотехмин. В рамките на програмата се организират и културни събития с участието на утвърдени учени, писатели, поети и артисти.
Успехът на „Култура и национална идентичност“ сред местните общности ни мотивира да продължим с други родолюбиви инициативи – регионални конкурси за ученици от общините в района на дейност: „Родният край в моите очи“ (2015 г.), „Мечта за свобода“ (2016 г.), „Съкровища от миналото – животът и трудът на хората от моя край“ (2017 г.), „140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край“ (2018 г.).
Повече за ученическите конкурси по Програма „Култура и национална идентичност“ може да видите тук: www.kulturainatzionalnaidentichnost.bg.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.