Миннодобивна индустрия

Цифрови регулатори от ново поколение в Елаците-Мед

За първи път в минната промишленост на страната Елаците-Мед АД въведе в експлоатация цифрови регулатори  от ново поколение. Те са предназначени за захранване на възбудителната намотка на ротора и автоматично регулиране на  възбудителния ток на синхронните двигатели с инсталирана мощност 2,5 MW, задвижващи топкови мелници. Изключително високата им надеждност се дължи на два напълно идентични, независими, галванически разделени блока за регулиране, всеки със свой комплект захранващи източници, сензори и оперативни вериги. Цифровият регулатор позволява запис на не по-малко от 100 осцилограми за анализиране на основните събития при работа.

Подобряването на енергийните характеристики на мелниците е сред основните цели на внедрената в Елаците-Мед АД система за управление на енергията в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011.

 

Възложител и изпълнител:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2016 - 2018
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.