Миннодобивна индустрия

Рекултивация на хвостохранилище „Бенковски-1“

През 2004 г. след търг съгласно ЗОП Геотехмин ООД е избрана за проектант и изпълнител по проект „Рекултивация на хвостохранилище Бенковски-1“. Проектните разработки са одобрени от Междуведомствения експертен екологичен съвет към МОСВ. През януари 2012 г. е приет последният обект по “Програмата за отстраняване на минали екологични щети на Елаците-Мед АД – рекултивацията на хвостохранилище „Бенковски-1”. С приключването на програмата напълно е преустановен рискът за околната среда и човешкото здраве след прекратяване на експлоатацията на хвостохранилището.

Натрупаният опит позволява при проектирането, изграждането и експлоатацията на хвостохранилище Бенковски – 2” да се вземат предвид всички възможни действия за ограничаване на неорганизираните прахови емисии и управление на дренажните води.

Възложител:
Елаците-Мед АД и Министерство на околната среда и водите
Проектант и изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение :
2004 - 2012
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.