Миннодобивна индустрия

Модернизация в цех „Средно и ситно трошене на рудата”

В началото на 2016 г. в цех „Средно и ситно трошене” на Елаците-Мед АД бе извършена цялостна реконструкция на частта КИПиА и Електро на електростатичен филтър №1.

Модернизацията включва полагане на нови кабелни трасета, монтаж на електрически разпределителни и управляващи табла, монтиране на оборудване на водещия европейски производител Rico-Werk, както и нова система за автоматизирано управление на съоръжението, изградена на база програмируем логически контролер Siemens Simatic S7. Електростатичен филтър №1 бе интегриран в Системата за автоматизирано управление на технологичния процес на цех „Средно и ситно трошене” в Обогатителния комплекс, с. Мирково.

Анализът на резултатите показва, че Системата за автоматизирано управление на електростатичния филтър и регулаторите Prometos Gamma DP за управление на трифазните повишаващи трансформатори, предоставят възможност за оптимално управление по задание (входен ток, изходен ток и напрежение към полетата), пълен мониторинг на състоянието и работните параметри на всички агрегати. С въвеждането в експлоатация на нова Система за автоматизирано управление на технологичния процес на цех „Средно и ситно трошене” през 2014 г. и поетапната модернизация на подсистемите й се осигурява висока надеждност на работата на съоръженията, намалява се разходът на електроенергия и се гарантират в максимална степен здравословните и безопасни условия на труд на работното място.

Инвеститор:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2015 - 2016
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.