Миннодобивна индустрия

Нов корпус за едро трошене КЕТ-3 в рудник „Елаците“ с тунел за транспортиране на рудата

Проектът “Нов корпус за едро трошене КЕТ-3“ оптимизира рудодобивните процеси в рудник „Елаците“ чрез съкращаване на транспортните разстояния.

КЕТ-3 е изграден във вътрешния контур на рудника на кота 1 060 м надморска височина в условията на непрекъснат рудодобив. Съоръжението се състои от главен корпус, естакада, претоварен възел и лентов транспортьор, разположен в тунел, който се изгражда паралелно с КЕТ-3.

Главният корпус на КЕТ-3 е монолитна рамкова, многоотворна и многоетажна конструкция със стени-шайби, греди и колони за поемане на хоризонталните сили и вертикалните въздействия. Височината на междуетажните плочи варира от 4 до 12 м. Сградата е със застроена площ 820 м² и височина 45 м. В нея са разположени две трошачки Allis и Krupp, кран с товароподемност 100 тона, вентилационна система, трафопост, пътнически асансьор и сервизни и битови помещения.

Естакадата е стоманобетонова конструкция с наклонена плоча, която свързва главния корпус с претоварния възел. В нея са разположени двете извозни ленти от трошачките. В претоварния възел се осъществява прехвърлянето на рудата от извозните ленти върху лентовия транспортьор, монтиран в тунела. Сградата на претоварния възел е стоманобетонова с мощни греди с дължина 12 м, широчина 1 м и височина 2,5 м и светла височина между плочите 17 м. Застроената ѝ площ е 300 м2.

За изграждането на КЕТ-3 е използвана специализирана механизация на Геострой АД , в т.ч. и два кулокрана Potain IGO 32 и МС 85 В.

В рудодобивен комплекс “Елаците“ е изграден и тунел за транспортиране на иззетата руда между корпуси за едро трошене КЕТ-2 и КЕТ-3. Съоръжението, в което е инсталирана гумено-транспортна лента, е с обща дължина 730 м и светло сечение 10,6 м2.

180 м от тунела са прокарани през техногенен насип с прилагане на системата Symmetrix. Чрез този метод са изпълнени 30 броя сондажи ф89 по периферията на галерията. Сондажите се инжектират с циментов разтвор под високо налягане с цел заздравяване на масива.

В процеса на строителство са прокарани общо 100 000 м сондажи и са вложени 1 000 куб.м. заздравяващ разтвор. Вторичната облицовка е направена от рамки и 650 куб.м. стоманобетон.

По дъното на галерията се изпълняват стоманобетонова настилка, отводнителна канавка и пешеходна зона. В тунела е монтирана гумено-транспортна лента за транспортиране на натрошения материал.

Част от проекта е и прокарването на 150-метрова вентилационна галерия от повърхността до транспортния тунел.

Възложител:
Елаците-Мед АД
Проектант:
Геопроект ЕООД
Изпълнители:
Геотехмин ООД и Геострой АД
Период на изпълнение на проекта:
2006 - 2008
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.