Миннодобивна индустрия

Пречиствателна станция за отпадъчни води на рудник „Елаците“ по технология на японската ММТЕС

Пречиствателната станция на хоризонт 840 м в Рудодобивен комплекс „Елаците“ третира рудничните отпадъчни води по иновативна за България технология на японската компания ММТЕС. Основните процеси, които са напълно автоматизирани, са неутрализация, рециркулиране на утайката и ренеутрализация. С новата пречиствателна станция се подобрява състоянието на основния водоприемник в района на заустване на пречистените отпадъчни води – река Малък Искър.

Пречиствателната станция е част от голям комплекс от съоръжения за управление на промишлените води в района на Рудничен комплекс „Елаците“.

Възложител:
Елаците-Мед АД
Проектант-технолог:
Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТЕС), Япония
Проектант от българска страна:
Геопроект ЕООД
Изпълнител:
Геострой АД
Период на изпълнение на проекта:
юни 2012 - август 2014
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.