Миннодобивна индустрия

Модернизиране на информационно-управляваща система в Обогатителен комплекс

През 2018-2019 г. Елаците-Мед АД осъществи проект за модернизация на Информационно-управляващата система за процес „Смилане“ в Обогатителен комплекс, Мирково.

Реализацията на системата за управление и мониторинг на технологичния процес включва запазване и оптимизиране на текущите алгоритми за управление на технологичните компоненти и агрегати, както и внедряване – за първи път в Европа, на подсистема CYCLONEtrac PST, патентована от CiDRA Minerals Processing, USA. Чрез нея се постига непрекъснат контрол и управление на размера на частиците в крайния продукт от процеса на смилане на рудата.

Надграждането на Информационно-управляващата система със системата за проследяване размера на частиците CYCLONEtrac PST на готовия продукт от всеки мелничен агрегат доведе до качествено ново ниво на контрол, управление и оптимизация на този трак от технологичния процес.

Проектът спомогна за подобряване на енергийната ефективност на предприятието, количествените показатели, повишаване на степента на извличане на полезните компоненти от рудата, повишаване на надеждността и контрола на технологичното оборудване.

Изградената нова система предоставя допълнителна възможност за пълен обмен на информация с общата Информационно-управляващата система на Елаците-Мед АД.

Възложител:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2018 - 2019
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.