Миннодобивна индустрия

Нов допълнителен флотационен ред на Мелнично-флотационен цех в Обогатителен комплекс

Нов допълнителен флотационен ред на Мелнично-флотационен цех в Обогатителен комплекс влезе в редовна експлоатация през ноември 2019 г.

Флотационните машини TankCell® са производство на финландската фирма за минно и технологично оборудване OUTOTEC. Вместимостта на всяка една от новите машини е 30 м3, като общият обем на целия ред е 300 м3. Доставката на оборудването е осъществена от Геотрейдинг АД, а монтажът – от Елаците-Мед. Строителството е изпълнено от Геострой АД с участието на Трансремонстрой EАД и Улично осветление ЕАД.

С реализацията на проекта и инвестицията в новото оборудване се осигурява възможност за цялостното реновиране на основните флотационни редове, за повишаване на преработваното количество руда и увеличаване на капацитета на флотацията, както и за намаляване на разхода на енергия.

Инвеститор:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2018 - 2019
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.