Миннодобивна индустрия

Здравен пункт в Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед

Модерният Здравен пункт, изграден на територията на работната площадка в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, е продължение на последователната социална политика и грижа за здравето и безопасността на служителите.

Той се помещава в нова самостоятелна сграда и предоставя на работещите в комплекса допълнителна безплатна първична доболнична медицинска помощ и стоматологична грижа, както и своевременна 24-часова неотложна помощ. Пунктът разполага с модерна апаратура от най-висок клас – дефибрилатор, пациентски монитор, реанимационно легло, кушетка, пулсоксиметър, реанимационни куфари и оборудване, апарати за кръвно налягане, вакуум аспиратор, автоклав-стерилизатор със система за вакуумиране на инструментариума и ЕКГ апарати – мобилен и стационарен модул за реанимация. Лекарските и зъболекарски кабинети приемат пациенти 6 дни в седмицата, а денонощният неотложен медицински пункт функционира 24/7.

Възложител:
Елаците-Мед АД
Изпълнител:
Геотрейдинг АД, Геострой АД
Период на изпълнение:
2019 - 2020
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.