Миннодобивна индустрия

ACMO MОБАЙЛ – офис на работната площадка

През 2020 г. беше въведен нов уникален софтуерен продукт, предназначен за мобилни телефони, който предоставя актуална информация от производствения процес в реално време. Приложението надгражда информационната система АСМО в Елаците-Мед и носи името ACMO MОБАЙЛ.

Мобилното приложение успешно предоставя данни от наличната информация в платформата за AutoCad – АСМО Модул, която акумулира цялата производствена информация в единна среда и служи за обмяна на информация между производствено-техническите отдели. Мобилната версия предлага всички графични модели, които са налични в нея.

Към мобилното приложение е добавена и специализирана функционалност за изпращане на SOS съобщение, в случай че служителят има нужда от помощ или e има инцидент. Сигналът достига до всички упълномощени лица, които получават информация за местоположението му.

Екипът, създал приложението, продължава да подобрява и разширява възможностите му, като целта е да бъдат обхванати и останалите налични дигитални системи, данни от лабораториите и автоматизираните производствени процеси.

Инвеститор и изпълнител:
Елаците-Мед-АД
Период на изпълнение:
2020
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.