Строителство и инфраструктура

Реконструкция и пристрояване на Американски колеж, София

Това е първият мащабен проект за преустройство и разширение на Американския колеж от неговото построяване в началото на 20-ти век. Строителните дейности са извършени, без да се прекъсва учебния процес в колежа.

В обхвата на договора влизат премахване на съществуващи постройки, ремонт и преустройство на двете съществуващи крила и изграждане на ново към основната сграда на колежа. Запазва се цялостният старинен изглед на сградата, но допълнен от съвременни елементи, съобразно най-добрите изисквания за помещения, предназначени за учебен процес.

Проектът е осъществен благодарение на Фондация „Америка за България“, която предоставя близо 80% от общата стойност. Останалата част от сумата е набрана с подкрепата на програмата ASHA (Американски училища и болници в чужбина) на Американската асоциация за международно развитие USAID и други частни и институционални дарители и е носител на престижната награда „Сграда на годината“.

Възложител:
Американски колеж в София
Изпълнител:
Геострой АД
Период на изпълнение :
2016 - 2018
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.