Строителство и инфраструктура

Комплекс „Етрополия“ – гр. Етрополе

Новооткритият многофункционален комплекс „Етрополия“, разположен в центъра на Етрополе, се състои от хотелска част, офиси и различни търговски обекти с всички съпътстващи пространства и удобства. Отличава се с висок клас на енергийна ефективност, постигнат чрез влагането на съвременни и висококачествени строителни материали и отговорно изпълнени строителни дейности.

Инвеститор:
Елаците-Мед АД
Изпълнител:
Геострой АД
Период на изпълнение :
2013 - 2017
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.