Строителство и инфраструктура

Изграждане на фаялитохранилище

Геотехмин ООД осъществява този проект съвместно с ОЕС България ЕООД. Обхватът на работите включва изграждане на хранилище за отпадъци, получени при производствената дейност на Юмикор Мед. Фаялитохранилището е разположено северно от завода на възложителя и общата му площ е повече от 150 000 кв.м.

Възложител:
Юмикор Мед АД
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение на проекта:
2001 - 2002
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.