Строителство и инфраструктура

АМ „Струма“ – лот 3.3, участък „Кресна – Сандански“

Описание на проекта:

Геострой АД и Пътстрой-92 АД заедно със своите партньори от консорциум “Струма – Лот 3.3“ завършиха изграждането на Лот 3.3 “Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624, част от проект: Автомагистрала “Струма” – Лот 3.

Трасето на Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км. В по-голямата си част новата автомагистрала се развива успоредно на р. Струма и сега съществуващия път Е-79.

В участъка има 11 големи съоръжения, четири площадки за отдих, няколко пресичания на местни и селскостопански пътища, както и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 и се изпълни съгласно договорните условия на FIDIC, Жълта книга.

Възложител:
Агенция “Пътна инфраструктура“
Изпълнител:
Консорциум “Струма - Лот 3.3“ (с участието на Геострой АД и Пътстрой-92 АД)
Период на изпълнение :
2015 – 2018
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.