Миннодобивна индустрия

Иновативна технология за подобряване стабилитета на хвостохранилище „Бенковски-2“

През 2018 г. Елаците-Мед АД бе първата компания в Европа, внедрила на територията на хвостохранилище „Бенковски-2“ иновативна технология за обезводняване и уплътняване на депониран отпадък с помощта на специализирана машина MudMaster. Обработката на намития хвостов материал в плажните зони на хвостохранилище „Бенковски-2“ чрез т.нар. процес „Mud Farming“ се осъществява чрез специализирана машина MudMaster MM19. Ефективно и надеждно тя повишава физико-механичните показатели на хвоста и обезводняването, с което ускорява процеса на консолидация на намития материал.

В края на 2021 г. бе въведена в експлоатация втора машина – MudMaster MM32.

И двете машини MudMaster – MM19 и MM32 са проектирани и произведени за специфичните условия на хвостохранилището и са съобразени с физико-механичните показатели на материала. При възприетата схема на работа, подготвителна обработка с ММ32 и последваща обработка на намития материал с ММ19, се постига ускорен темп на процеса и значително по-висока производителност.

Ефектите от процеса са:

  • обезводняване и уплътняване на депонирания в плажната зона хвост, което повишава плътностните показатели и осигурява допълнителни 12 % обеми за депониране
  • значително повишаване на физико-механичните показатели на намития хвост и подобряване както на експлоатационната, така и конструктивната сигурност на съоръжението
  • намаляване на втечняването на хвоста
  • ускоряване на времето за консолидация
  • повишаване на безопасността при работа.

Тази иновативна технология за обработка на плажните зони на хвостохранилищата все още няма аналог в България.

Период на изпълнение:
2018 - 2021
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.