Строителство и инфраструктура

Фундаменти за вятърни генератори

Описание на проекта:

Проектът включва изграждане на фундаменти за 14 вятърни генератори в област Добрич – шест в с. Камен бряг, един в гр. Каварна и седем в гр. Шабла. Генераторите са модел Vestas V90 с номинална мощност 3 MW, височина 105 м, размах на пропелерите 110 м и тегло 70 тона.

Строително-конструктивни параметри на фундаментите:

  • размери на фундаментите – 18/18/2,7 м
  • дълбочина на изкопите – 3,5 м
  • количество монтирана армировка на фундамент – 52 тона
  • количество положен бетон на фундамент – 800 куб.м.

Освен дейностите по изграждане на фундаментите Геотехмин изпълнява и съпътстващите дейности по част „Електро“. Положени са 52 км силови кабели 185 кв.мм в канавки със сечение 1,2/0,6 м. Изградени са и три комплексни разпределителни устройства с дистанционно управление за контрол на работата на генераторите.

Проектът включва и направата на 15 км пътища и 14 кранови площадки с размери 30/50 м за разполагане на 1000-тонен мобилен кран, с който се монтират вятърните генератори.

Възложител:
Глобал Уинд Пауър, Дания
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение:
2008 – 2009
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.