Строителство и инфраструктура

Пречиствателна станция за фосфор-съдържащи отпадъчни води на Агрополихим АД

Пречиствателната станцията е проектирана с капацитет 470 куб.м./час и има за цел третирането на всички фосфор-съдържащи отпадъчни води, генерирани при производствените дейности на Агрополихим АД.

Геотехмин изпълнява основни сгради и съоръжения, сред които: сграда за филтър-пресов цех – сглобяема метална конструкция с облицовка от фасадни панели; изравнителни резервоари; реактори за неутрализация и утаяване и вторична неутрализация; резервоари; утаители и др.

Възложител:
Агрополихим АД
Проектант на технологичната част:
Енвирохеми, Германия
Проектант на строителната част:
Геопроект ЕООД
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение:
август 2009 г. – юни 2011 г.
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.