Строителство и инфраструктура

Реконструкция, развитие и разширение на Летище София

Дейността на Геотехмин ООД по проекти, свързани с Летище София, стартира с проект „Укрепване на р. Искър – южно от Летище София”, изпълнен в периода 2002 – 2004 г.

От 2003 г. Геотехмин участва в изграждането на нова пистова система като главен подизпълнител на консорциума M.A.Al-Kharafi & Sons W.L.L. & ADMAK General Contracting W.L.L., а от 2005 г. – и в строителството на Терминал 2 на Летище София като подизпълнител на австрийската компания STRABAG AG.

В рамките на проекта за нова пистова система са изпълнени два подобекта: Изграждане на нова пистова система и Корекция на река Искър.

Иновативният подход на Геотехмин проличава и при работата по втория подобект „Корекция на река Искър“. Строителните дейности започват с временно отклоняване на реката от участъка, който подлежи на корекция. Това се постига чрез изграждане на входен канал за отвеждане на речните води в езерото след преградната дига и на изходен канал за връщане на водите в река Искър след зоната на корекцията. Осушеното речно корито се укрепва с три различни типа облицовка: армирана с геомрежа бетонова облицовка (в участъка под новоизграждащ се мост), облицовка с RENO матраци (преди и след мостовото съоръжение) и скална облицовка (за останалата част от корекцията).

Възложител:
Министерство на транспорта (финансиране – Европейска инвестиционна банка и Кувейтския фонд за развитие, съвместно с консорциум МАК/АДМАК)
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение:
2002 – 2006
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.