Строителство и инфраструктура

Проектиране и строеж на Метродепо „Земляне“

Завърши изпълнението на метродепо „Земляне“ за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета метролиния. Изпълнител на проекта е обединение „Геометро Земляне” с водещ партньор Геострой АД и членове
Трансремонтстрой ЕАД и Биас М ЕООД. Финансирането беше осигурено по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020.

Метродепото се намира на част от територията на сегашния автобусен гараж „Земляне“. Изградено беше 400м метротрасе, гаражно хале за 26 влака, ремонтно хале на две нива, административна сграда на четири етажа с 20 служебни паркоместа, гараж за специализирани автомобили, сграда на отоплителната инсталация – котелно, мивка за влакове на самостоятелен коловоз, изтеглителен коловоз с дължина 98м, допълнителен коловоз на север от гаражното хале, който е предвиден за „топъл резерв“, самостоятелен коловоз до открита складова площ южно от ремонтното хале, трафопост, зони за открити складове и др.

Възложител:
Метрополитен ЕАД - Столична община
Изпълнител:
Обединение „Геометро Земляне”
Период на изпълнение :
2016 - 2019
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.